Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Příprava na hodinu Tv

 

Ročník: pátý

Počet žáků: 24

Místo: Velká tělocvična

Pomůcky:žíněnka

 

Cíl hodiny: Žáci zvládnou správné provedení kotoulu vzad i zpět, vědí postup jak udělat kotoul, znají teoretickou i praktickou stránku provedení kotoulů.

 

Postup hodiny:

 

Úvod hodiny - Nejprve žáci reagují na písknutí a vyrovnají se v řad. Jeden z žáků předvede nástup a zbytek třídy spočítá a nahlásí učiteli. Poté učitel sdělí žákům plán hodiny a zavelí pohov.

 

Zahřátí – Žáci běhají kolem tělocvičny na písknutí, po každém písknutí výměna stylu běhu. (běh popředu, dozadu, po jedné noze, stranou...) dále výklus jednotlivě 3 kolečka.

 

Rozvička – Určený žák rozvičí ostatní žáky, učitel kontroluje správné provedení cviku případně rozvičku doplní protáhnutím partie, které je zapotřebí.

 

Hlavní část hodiny – Učitel provede ukázku kotoulu vpřed a teoreticky žákům vysvětlí postup ( žáci již byly seznámeni s kotouly v nižším ročníku). Následným nácvikem se žáky snaží opravovat a odstranovat chyby, dřív než si je žák zažije. To samé provádí při provedení kotoulu vzad.

 

Kolébka: Dřep, úchop kolen oběma rukama, brada pevně přitažena k hrudi, zhoupnutí vzad a zpět.Dítě sedí ve dřepu na žíněnce a lehce se zhoupne vzad do kolíbky.Sledujeme správné držení těla při kolíbce, kolíbka se provádí na žíněnce, je nutné zajistit dostatek cvičebního prostoru.Důležité je předcházet zranění týlu, postupný nácvik kolíbky správným provedením cviku.Při provádění cviku dítě neustále sleduje svoji hruď a bradu tlačí k hrudi.Dítěti můžeme pod bradu dát papír formátu A5, který musí při nácviku kolíbky udržet.

Kotoul: na nakloněné rovině. Záchrana z pravé strany dítěte - postoj učitelky je klek na levé, unožit pokrčmo pravou.Pedagog položí svoji pravou ruku na týl dítěte, levou mezi zadek a stehno, jemně pomáhá dítěti rukou za týlem,aby se při provádění cviku nepostavilo na hlavu.Dopomoc provádí do poslední fáze kotoulu, do stoje.Pokud se dítě při kotoulu staví na hlavu, mění se záchrana tak, že jedna ruka je za týlem a druhá je v podbřišku a nadlehčuje dítě.Dítě dohmatává napnutýma rukama před sebe (šíře dohmatu je v úrovni ramen, prsty jsou mírně od sebe a směřují vpřed). Odrazem nohama získává pohybovou energii pro provedení kotoulu. Paže se krčí, následuje dotek podložky týlem hlavy a přetáčivý pohyb těla provedený vmaximálním sbalením.Dítě má při cviku otevřené oči, a tak neztrácí orientaci v prostoru. Každé dítě reaguje na dopomoc z odlišné strany jinak, pedagog by měl cvičenci umožnit výběr. Dopomocí při cviku předcházíme zranění.

Na závěr hodiny si žáci volně zaběhnou dvě kola kolem tělocvičny.

ČAS (celkový)

DÍLČÍ ČAS

ČINNOST

POZNÁMKA

45min

0- 3 min

Úvod hodiny

Provádí žák

45min

3- 10 min

Zahřátí

Na povely učitele

45min

10- 20 min

Rozvička

Provádí žák

45min

20- 45 min

Hl. část hodiny

Kotouly